T.C. Ýçiþleri Bakanlýðý e-icisleri projesi Bilgi Edinme Ýnsan Haklarý Baþvuru Formu e-mevzuat bilgi sistemi TC Kimlik no sorgulama Resmi Gazete

 


 


Bulunduğunuz Yer: Resmi İşlemler Kılavuzu  >>   Halk Klavuzu  >>   Tüketici hakem heyeti işlemleri

 
 

 

 Bu içeriği yazdırmak için tıklayın...  Yazı tipini küçültmek için tıklayın.  Yazı tipini büyütmek için tıklayın.TÜKETİCİ ŞİKAYETLERİ MÜRACAATI
Çekmeköy Tüketici Sorunları Hakem Heyeti Başkanlığı

Tüketicilerin kullanımına sunulan sanayi ürünlerinin taksitli satış, kampanyalı satış ve kapıdan satış sözleşmeleri ile Türkçe tanıtma kullanım kılavuzları, Garanti Belgesi ile satılmak zorunda olan ürünler ve Satış sonrası Servis Hakkındaki ve adı geçen Kanunda belirtilen Mal ve Hizmetlere ilişkin (Yangın Söndürme Cihazı, LPG İstasyonu vb.) mağduriyetlerinin ve ürün güvenliğine ilişkin şikayetlerinin, hem 14.06.2003 tarihinde yürürlüğe giren 4822 sayılı Kanunla değişik 4077sayılı “Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun” hem de 11.01.2002 tarihinde yürürlüğe giren 4703 sayılı “Ürünlere İlişkin Teknik Mevzuatın Hazırlanması ve Uygulanmasına Dair Kanun”, “Ürünlerin Piyasa Gözetimi ve Denetimine Dair Yönetmelik”, “CE Uygunluk İşaretinin Ürüne İliştirilmesine ve Kullanılmasına Dair Yönetmelik” çevresinde incelenerek Tüketicinin haklı olduğu durumlarda mağduriyetleri giderilmek de, Kanuna aykırı faaliyet gösterdiği tespit edilen firmalara ise kanunların ilgili maddelerine göre yasal işlem uygulanmaktadır.Ayrıca; 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanunu ve bu Kanuna dayanılarak hazırlanan “Petrol Piyasasında Yapılacak Denetimler ile Ön Araştırma ve Soruşturmalarda Takip Edilecek Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik” kapsamında Enerji Piyasası Denetleme Kuruluna yapılan akaryakıt şikayetleriyle ilgili olarak şikayet konusu akaryakıt istasyonlarında adı geçen kanun çerçevesinde gerekli denetim yapılmaktadır.Ekşioğlu Mahallesi Saray Caddesi No:8 Çekmeköy
E-Posta: cekmekoy@istanbul.gov.tr 
Telefon: 0(216) 642 97 97-98