Karar Tarihi: 28/09/2012

Karar No : 01

Vatandaşlarımızın kurban bayramı nedeniyle dini vecibelerini yerine getirirken, kurbanlık hayvan satış yerlerinden sağlıklı kurbanlık hayvan temin etmeleri ve iller arası muhtemel salgın hastalıkların bulaşma ve yayılmasının önlenmesi amacıyla; İlçemiz Hayvan Sağlığı ve Zabıtası Komisyonu, Kaymakam Mehmet ARSLAN Başkanlığında 28/09/2012 tarihinde toplanmış ve Komisyon tarafından aşağıdaki kararlar alınmıştır.

1- 28.08.2012 tarih ve 28395 Sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan 2012 Yılı Kurban Hizmetlerinin Uygulanmasına Dair Tebliğ doğrultusunda bütün ilgili kurum ve kuruluşların üzerine düşen sorumlulukları eksiksiz olarak yerine getirmelerine,

2- İstanbul Valiliği Kurban Hizmetleri Komisyonu tarafından alınan 28.08.2012 tarih ve 2012/2 no'lu karar gereği; İlçe Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü personelince yerine getirilecek görevlerin yapılmasına,

3- İl Kurban Hizmetleri Komisyon Kararında belirtilen ve şap hastalığından ari bölge olarak ilan edilen Trakya bölgesine Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı Gıda Kontrol Genel Müdürlüğünün 2010/07 sayılı genelgesinde bildirilen şartları taşımayan kurbanlık hayvanların geçmiş yıllarda olduğu gibi Avrupa Yakasına geçirilmesine müsahade edilmemesine ve bu konudaki denetimlerin İl Müdürlüğünce verilen yol kontrol noktalarında yapılmasına,

4- Denetim ve kontroller sırasında; Yurtiçi Veteriner Sağlık Raporu olmadan kaçak olarak gelmiş hayvanları tespiti halinde, bu hayvanların yedd-i emin ile hayvan sahibine teslim edilmesine ve hayvan sahibinin göstereceği bir ahırda karantinaya alınmasına, hayvan sahibinin karantina için yer göstermemesi durumunda Tuzla Aydınlı Köyünde bulunan İstanbul Ticaret Borsası Canlı Hayvan ve Et Şubesinde karantinaya alınmak üzere gönderilmesine ve 5996 Sayıl Kanun gereği yasal işlem uygulanmasına, yedd-i emine muhalefet edilmesi durumunda Cumhuriyet Savcılığına suç duyurusunda bulunulmasına,

5- Kulak küpesi ve pasaportu olmayan hayvanlar ile kurban olma niteliklerine haiz olmayan hayvanların kurbanlık hayvan satış yerlerine girişlerinin Çekmeköy Belediyesi sağlık görevlileri (Veteriner Hekimler) ve zabıta güçleri ile engellenip müsaade edilmemesine,

6- Çekmeköy Belediye başkanlığınca kurbanlık satış yerlerinde görevlendirilen personel tarafından; satış yerine gelen hayvanlara ait bilgilerin olduğu (geldiği il, kulak küpe numarası) kayıt formu oluşturulmasına, bu formların bir örneğinin günlük olarak İlçe Gıda,Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü görevlilerine bildirilmesine,

7- Muhtemel salgın hastalıklara karşı Belediye tarafında karantina yerlerinin belirlenmesine, bu yerlere (KARANTİNA) ibaresi yazılı levhanın asılmasına, salgın hastalık belirtileri görüldüğünde İlçe Gıda,Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğüne bildirilmesine,

8- Yaklaşan kurban bayramı sebebiyle kaçak hayvan hareketlerinin takibi için; 01.10.2012-31.10.2012 tarihleri arası İlçe Gıda, tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü görevlilerince kolluk kuvvetleri ve zabıta ekipleri ile birlikte Paşaköy Yol Kenarı Denetim İstasyonunda daha sıkı denetimlerin yapılmasına,

9- Kurban satış yerlerinde Çekmeköy Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğünce her gün temizlik ve dezenfeksiyonun yapılmasına,dezenfeksiyon kayıtlarının tutulmasına, yapılan kontrollerde bu kayıtların gösterilmesine, gübrelerin uygun şekilde toplanmasına,

10- Kurban bayramında kesilen hayvanların kulak küpe numaralarının Türk-Vet sisteminden düşümü için, satışı ve kesimi yapılan büyükbaş ve küçükbaş hayvanların küpeleri ve pasaportlarının kurban kesim yerlerinde kesim organizasyonunca toplanmasına, köylerde ise köy muhtarlarınca toplanıp Belediye Sağlık Ekiplerine teslim edilmesine ve Belediye Sağlık İşleri Müdürlüğünde toplanan tüm bu bilgilerin kurban bayramından sonra en geç 10 (on) gün içinde İlçe Gıda,tarım ve Hayvancılık Müdürlüğüne resmi yazı ile bildirilmesine,

11- Kurbanlık olarak kesilen hayvanlarda ihbarı mecburi bir hastalık çıkması durumunda Veteriner Hekim nezaretinde belediye ekipleri tarafından usulüne uygun olarak imha işleminin yapılmasına,

12- Denetim ve kontrollerde çıkabilecek herhangi bir olumsuzluk durumunda, İlçe jandarma ve İlçe Emniyet Müdürlüğü kolluk kuvvetlerince gerekli güvenliğin sağlanmasına,

Kararlara uymayanlar hakkında 2872 Sayılı Çevre Kanunu, 5199 Sayılı Hayvanları Koruma Kanunu, 5826 Sayılı Kabahatler Kanunu ve 5996 Sayılı Kanunda belirtilen idari para cezalarının uygulanmasına oy birliği ile karar verildi.