5442 Sayılı Kanun uyarınca İlçe Birim Amirleri Toplantısı 24.01.2013 tarihinde Kaymakamlık Makamında toplandı. Toplantıda 2012 yılının genel değerlendirilmesi, 2013 yılından beklenenler, kamu kurumlarını yatırımlarının takibi, yeni yatırım teklifleri, 7201 Sayılı Tebligat Kanunu hükümlerinin uygulanması, Emniyet Genel Müdürlüğünün 2012/113 sayılı genelgesi, kamu hizmet binaları ve araçlarının güvenlik konusu görüşüldü.