MAHALLE VE KÖY MUHTARLARI TOPLANTI TUTANAĞIÇekmeköy İlçesi, Mahalle ve Köy Muhtarları Toplantısı 31.01.2013 saat 11.00'de Kaymakam Mehmet ARSLAN başkanlığında Kaymakamlık Makamında toplanmıştır.Toplantı Kaymakamın açılış konuşmasında

Emniyet Genel Müdürlüğü'nün 25.12.2012 tarih ve 2012/113 sayılı genelgesi uyarınca her türlü adres tespitinde Kimlik Paylaşım Sistemi'nde yer alan bilgilerin kullanılarak emniyet güçlerinden bu yönde talepte bulunulmaması gerektiğinden 7201 Sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine uygun tebligatların yapılması gerektiği, bu konuda muhtarlara görev düştüğünü,

5490 Sayılı Kanunun 50. Maddesi uyarınca İçişleri Bakanlığı Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğünün 14.09.2009 tarih ve 52792 sayılı yazısında vatandaşların kurumlara yönlendirilmesinin yapılamayacağının ifade edildiği belirtilmiştir.Muhtarlar ise, vatandaşların Nüfus Müdürlüklerinden aldıkları Form A belgeleriyle birlikte muhtarlıklara uğraması gerektiği, uğramadıkları takdirde kimlik bilgilerine ulaşılamadığından kayıtlarının yapılamadığı, hatta Form A'ların 2 nüsha halinde düzenlendiği takdirde muhtarlıklar olarak kendilerine ait bölmeden alabilecekleri ifade edilmiştir.Vatandaşların muhtarlıklara uğratılmasının zorunlu hale getirilmesi veya talimatlandırılmaları hususunda görüş bildirilmesi kararlaştırılmıştır.